GESTOPT

GESTOPT

Break The Chain is per 1 mei 2017 gestopt. Bestellingen worden niet meer aangenomen

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van breakthechain.nl verder aan te duiden als: "Break The Chain", en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Break The Chain overeengekomen worden.

Onder de "afnemers" wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Break The Chain een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Break The Chain een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Break The Chain als leverancier van producten optreedt.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Break The Chain zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Break The Chain heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Break The Chain en afnemer is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

Levertijden

Bij keuze voor bestelling middels vooruitbetaling wordt een artikel, indien voorradig, binnen 5 werkdagen geleverd na ontvangst van de betaling.

Break The Chain hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Na de maximale levertijd van 30 dagen heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Break The Chain is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Verzending, faktuur en betalingsmethoden

Bestellingen worden geleverd via PostNL. Indien bestellingen zonder annulering retour komen, worden u de verzendkosten in rekening gebracht.

Break The Chain bevestigt uw bestelling per e-mail aan het door u opgegeven e-mail adres.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Voor bestellingen van particulieren en wederverkopers tot  250,= betaalt u € 4,95 incl. BTW verzend- en administratiekosten. Indien door retourzending het totaalbedrag van de bestelling onder de  250,= komt, worden alsnog verzendkosten in rekening gebracht. Franco levering vanaf € 250,= incl. BTW.

Voor buitenlandse particulieren en -wederverkopers Belgie en Duitsland bedragen de verzend- en handelingskosten € 9,95 incl. BTW. Franco vanaf € 250,=  incl. BTW

Voor andere landen en buiten Europa op aanvraag (al naar gelang van uw bestelling).

Er is geen minimale afname.

Er zijn drie mogelijkheden van betaling:

1. Na ontvangst factuur op rekening ABN-AMRO bank: NL10 ABNA 080.07.03.758 t.n.v. Break The Chain te IJmuiden.

Voor buitenlandse afnemers graag de volgende gegevens gebruiken:

IBAN: NL10 ABNA 0800 7037 58
BIC  : ABNANL2A

2.
Via iDEAL (alleen mogelijk binnen Nederland)

iDEAL is een betaalstandaard voor veilige en directe betalingen op internet. Het aanbieden van iDEAL in een webwinkel is rechtstreeks gekoppeld aan de systemen van deelnemende banken. Dit betekent dat met één aansluiting op iDEAL in een webwinkel, alle internetbankierende gebruikers van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank met iDEAL kunnen betalen.

3. Ophalen en contant betalen in IJmuiden, alleen op afspraak, bel 0255-52 44 66 of mail info [AT] breakthechain [DOT] nl

Afkoelingsperiode

Na ontvangst van het product heeft de afnemer een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product in onbeschadigde verpakking en ongebruikt te retourneren. Daarbij draagt de afnemer zelf de kosten van retourzending. Break The Chain zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen. Verzendkosten worden als de gehele bestelling retour komt vergoed. Houdt u bepaalde artikelen van die bestelling dan worden de verzendkosten wel in rekening gebracht.

Gegevensbeheer en privacy

Break The Chain behandelt uw gegevens met zorg. Dit betekent dat Break The Chain uw informatie nooit aan derden ter beschikking zal stellen.

Break The Chain verzoekt u uw telefoonnummer in te vullen, zodat we, indien nodig, contact met u kunnen opnemen.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Break The Chain nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de klant door een email  aan info [AT] breakthechain [DOT] nl te sturen met als titel: "Opvraag adres gegevens" of "Verwijder adres gegevens".Dit is alleen mogelijk met het reeds eerder gebruikte email adres dan wel middels een schriftelijk ondertekend verzoek vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Break The Chain zal de door de afnemer verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

Uw gegevens worden door Break The Chain vastgelegd in een geautomatiseerd systeem. U kunt op regelmatige basis informatie ontvangen over producten en aanbiedingen per e-mail. Stelt u dit op prijs, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken per email aan info [AT] breakthechain [DOT] nl

Garantie, niet-goed geld terug en klachten

Uiteraard neemt Break The Chain elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen.

Op alle geleverde producten via breakthechain.nl gelden dezelfde garantietermijnen als voor de producten welke gekocht zijn in de Break The Chain vestiging in IJmuiden.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Break The Chain daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

Reclamering terzake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per email  aan info [AT] breakthechain [DOT] nl en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 30 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na ontvangst op het afleveradres.

Break The Chain stelt een prettige relatie met afnemers op prijs, en doet haar best om u zo goed mogelijk te bedienen.

Hebt u desondanks klachten, maak deze dan kenbaar. Dit kan via e-mail aan info [AT] breakthechain [DOT] nl  of schriftelijk. We zoeken dan gezamenlijk een oplossing.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u zich akkoord met deze afspraken.

Break The Chain kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Voordeelprogramma

Als wederverkoper geniet je een groot aantal voordelen
Koop groot in en hanteer eigen prijzen voor cursisten
Dieren- of webwinkels kopen voor scherpe prijzen
Zeer hoge kortingen op bijna alle producten
 • Kong

  Kong

  Beste Speelgoed voor Dieren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7